Pretraga

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ ŠAMAC, dana 29.11.2021. godine (ponedjelјak) izvoditi planirane radove na izradi priklјučka u Šamcu na TP Šamac Centar 7.
Bez napajanja električnom energijom ostaće kupci u dijelu ulice Nikole Pašića prema naspi, u vremenu od 13:30 do 14:00 časova.
Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

Zaklјučak o organizovanju javne rasprave o Nacrtu budžeta opštine Šamac za 2022. godinu

Javna rasprava o Nacrtu budžeta Opštine Šamac za 2022. godinu održaće se u periodu od 30.11.2021. do 14.12.2021. godine u formi elektronske javne rasprave uz održavanje javnih sastanaka na kojima će se sprovesti javna rasprava prema slјedećem rasporedu:
- Gornja Slatina, dana 06.12 2021. godine u 17.30 časova u prostorijama Svetosavskog doma,
- Obudovac, dana 06.12.2021. godine u 19.30 časova u prostorijama Doma kulture “dr Milan Jelić“ i
- Šamac, dana 08.12.2021. godine u 19.00 časova u prostorijama JU „Centar za kulturu“ Šamac.

Opširnije: Zaklјučak o organizovanju javne rasprave o Nacrtu budžeta opštine Šamac za 2022. godinu

Obavještenje o planiranim radovima

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ Šamac, dana 25.11.2021. godine (četvrtak) izvoditi planirane radove na izmještanju mjernog mjesta na TS 10/0,4 kV Šamac – Centar 4. Zbog planiranih radova, u vremenu od 11:00 do 11:30 časova, bez napajanja električnom energijom ostaju kupci u ul. Kneza Miloša. Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
ZP „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. Doboj

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP ,,ELEKTRO DOBOJ'', TJ Šamac, dana 29.11.2021. godine (ponedjelјak) izvoditi planirane radove na izradi priklјučka kod kupca koji se napaja sa TS 10/0,4 kV Obudovac 2 – Đukići.
Zbog planiranih radova, u vremenu od 10:00 do 10:30 časova, bez napajanja električnom energijom ostaju kupci od trafo stanice prema glavnom magistralnom putu Orašje – Gradačac.
Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH "ERS" MP a.d. Trebinje,
ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. Doboj

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP ,,ELEKTRO DOBOJ'', TJ Šamac, dana 28.11.2021. godine (nedjelјa) izvoditi plčanirane radove na reviziji trafo stanica koje su u vlasništvu trećih lica:

- ŽRTS 10/0,4 kV PIK Zasjeka 1
- BTS 10/0,4 kV PIK Ekonomija – Lugovi.

Opširnije: Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom