Претрага

Обавјештење о ванредној контроли општинске инспекције о наводима за нелегалан ископ шљунка

Надлежне инспекције општине Шамац последњих неколико година врше редовне контроле ископа шљунка на подручју општине Шамац, а све у складу са Одлуком коју је Скупштна општине усвојила 2018. године и према којој је извоз шљунка тешким теретним возилима дозвољен само правним лицима које посједују дозволу ЈП „Воде Српске“ за ископ материјала из ријечног корита, док је другима ограничен.

Због пријава  грађана, које су пристигле посљедњих дана у Општинску управу Шамац, инспекија општине Шамац је уз присуство службеника Полицијске станице Шамац јуче извршила ванредну контролу због навода о нелегалном ископу шљунка на подручју општине Шамац.
Обзиром да је на терену евидентиран одређен број нелегалних ископа као и депоновање шљунка на пољопривредним површинама, слиједе активности на проналажењу и кажњавању починиоца.
Такође, о свим утврђеним нелегалним ископима биће обавијештена и Републичка инспекција као и све надлежне институције.

Одјељење за привреду и
инспекцијске послове