Претрага

Предвиђена подстицајна средства у пољопривреди

Начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове Предраг Недић изјавио је да је општина Шамац из буџета за ову  годину за подстицаје у пољопривреди предвидјела средства у висини од 110.000 КМ, те да је објављен и нови Правилник по коме се исплаћују подстицајна средства, тако да се са захтјевом пољопривредници могу пријавити до 31. октобра овом Одјељењу.
„Правилником смо предвидјели подстицаје за биљну, сточарску производњу и ванредне мјере помоћи“, каже Недић.

Он је додао да у оквиру подршке биљној производњи подржавају производњу воћа, поврћа, гљива и љековитог биља преко откупљивача производа, а поред тога додатно стимулишу набавку опреме за пластеничку и стакленичку производњу и обезбјеђење здравственог налаза за биљке које се појављују у промету.
„Кроз сточарску производњу подржавамо тов и производњу расплодних грла за повећање сточног фонда и финансијско учешће у вађењу и анализи крви код животиња. У оквиру сточарске призводње подржавамо и производњу пчелињих друштава преко наших удружења“, каже Недић.
Недић напомиње да ванредним мјерама помоћи хитно реагују на ублажавање посљедица елементарних непогода (пожара и сл) које се десе у пољопривредним домаћинствима.
Он додаје да ове године кроз Правилник нису предвидјели средства за подстицај за производњу дувана у листу из разлога што дио средстава за подстицаје планирају преусмјерити за пројекат електрификације у циљу јефтинијег и еколошки чистијег наводњавања пољопривредних површина у сврху повећања и побољшања квалитета пољопривредних производа.
„Кроз буџет планирамо и подршку пројектима у пољопривреди које проводи Министарство пољопривреде, Јединица за координацију пољопривредних пројеката преко Јединица локалних самоуправа и наших пољопривредних удружења“, каже Недић.
Он је подсјетио да општина Шамац од 2017. године држи континуитет у одобравању и исплати подстицаја у привреди и пољопривреди, те да су за 2020. годину исплатили у цјелости желећи да овај континуитет задрже и у будућем периоду.
„Из године у годину имамо преко 350 захтјева, односно преко 300 домаћинстава која остварују право на ова средства“, каже Недић.

Светлана Павловић, дипл. журналиста