У сриједу 22. септембра 2021. године сједница СО Шамац

За сриједу 22.09.2021. године заказана је X редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са IX редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о расписивању и одржавању избора за избор Савјета мјесних заједница на подручју општине Шамац
4. Приједлог одлуке о начину и условима прибављања, управљања и располагања пословним зградама, пословним просторијама и другим непокретностима у својини Општине Шамац

5. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
6. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01. - 30.06.2021. године
7. Информација о раду општинских инспектора за период 01.01. - 30.06.2021. године
8. Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе ''Никола Тесла'' Шамац и основних школа на подручју општине Шамац за школску 2021/2022. годину
9. Имовинско – правни односи
a) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет Шамац, угао улица Николе Тесле и Цара Лазара)
б) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет Шамац, улица Ђенерала Драже Михаловића)
в) Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у својини Општине Шамац ради обликовања – комплетирања парцеле (локалитет – улица  Дуга VII)
г) Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у својини Општине Шамац ради обликовања – комплетирања парцеле (локалитет – улица Немањића II)
д) Приједлог одлуке о додјели пословног простора на коришћење
10. Избор, именовања, разрјешења
а) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Горња Слатина'' Горња Слатина
б) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
11. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

**материјал за 10. сједницу можете преузети овдје