Претрага

Обавјештење за привредне субјекте (правна лица и предузетници)

Обавјештавамо све привредне субјекте који су повећали плате радницима у периоду јануар-јун 2021. године да поднесу захтјев Министарству привреде и предузетништва Републике Српске за додјелу подстицаја за повећање плате радника за четврти обрачунски период.
Захтјев се подноси путем апликација "е Подстицај" која се налази на интернет страници Министарства привреде и предузетништва, а која ће бити активна до 30. августа када истиче рок од 60 дана за подношење захтјева.

Након што апликација аутоматски потврди да је захтјев исправно попуњен и успјешно електронски достављен, привредни субјект штампа, потписује и овјерава дио захтјева који се односи на опште податке, те врши његову доставу Министарству привреде и предузетништва у писаној форми. Захтјев у писаној форми садржи бар-код који се додјељује након успјешне електронске доставе, а сматра се поднесеним када се Министарству достави одштампани дио захтјева са бар-кодом.
Важно је напоменути да привредни субјекти могу остварити право на подстицај већ по основу једног повећања плате које су извршили у неком од претходних обрачунских периода.
Подсјетимо, у складу са Законом о подстицајима у привреди Републике Српске, привредни субјекти остварују право на подстицај за повећање плата у два обрачунска периода, од којих један траје од 1. јануара до 30. јуна, а други од 1. јула до 31. децембра у једној календарској години. Захтјев са прилозима можете преузети са линка испод.

http://epodsticaj.vladars.net/pocetna