ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА за набавку услуге „Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева на подручју општине Шамац“ за ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА за набавку услуге „Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева на подручју општине Шамац“ за ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3