Закључак о измјени Закључка о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац од 26.04.2021. године