Пословник о раду Комисије за избор начелника одјељења

Пословник о раду Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање начелника одјељења

Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање начелника одјељења