Претрага

У петак 30. октобра 2020. године сједница СО Шамац

За петак 30.10.2020. године заказана је XLIV редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XLIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Шамац за 2020. годину

4. Приједлог одлуке о измјенама одлуке о извршењу Буџета општине Шамац за 2020. годину
5. Приједлог закључка о прихватању Нацрта буџета Општине Шамац за 2021. годину
6. Приједлог одлуке о приступању измјени Просторног плана општине Шамац 2013-2033.
7. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључивање споразума о раскиду Уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске са закупопримцем Симом Петровићем из Обудовца
8. Програм рада ЈУ Народна библиотека Шамац за 2021. годину
9. Годишњи Програм рада ЈПУ ''Радост'' Шамац за радну 2020/2021 годину
10. Информација о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју
11. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 44. сједницу можете преузети овдје