ЗАКЉУЧАК о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац oд 22.5.2020. године