ЗАКЉУЧАК о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац 9.5.2020.