Претрага

Радна тијела

Радна тијела Скупштине општине Шамац у мандату 2020-2024.

 

 1. Комисија за избор и именовање

1

Предсједник из реда одборника

Ђорђа Кертић

2

Члан из реда одборника

Благоје Симић

3

Члан из реда одборника

Драган Митровић

4

Члан из реда одборника

Маријан Јовић

5

Члан из реда одборника

Саво Минић

 

 1. Комисија за статут и прописе

1

Предсједник из реда одборника

Мирко Лукић

2

Члан из реда одборника

Љубиша Станишић

3

Члан из реда одборника

Саво Минић

4

Члан из реда стручних радника из области права

Жељана Ивковић

5

Члан из реда стручних радника из области права

Драгица Петровић

 

 1. Комисија за буџет и финансије

1

Предсједник из реда одборника

Анка Тутњевић

2

Члан из реда одборника

Николина Шкрбић

3

Члан из реда одборника

Лазар Ђекић

4

Члан из реда других стручних лица

Анита Пупчевић

5

Члан из реда других стручних лица

Перица Крстановић

 

 1. Комисија за награде и признања

1

Предсједник из реда одборника

Симо Варадиновић

2

Члан из реда одборника

Љубиша Станишић

3

Члан из реда одборника

Крста Бајкановић

 

 1. Комисија за мјесне заједнице

1

Предсједник из реда одборника

Драган Митровић

2

Члан из реда одборника

Маријан Јовић

3

Члан из реда одборника

Милан Ђурђевић

4

Члан из реда других лица

Ђорђа Божић

5

Члан из реда других лица

Чанчаревић Предраг

 

 1. Комисија за равноправност полова

1

Предсједник из реда одборника

Делфа Биберовић Сцхурр

2

Члан из реда одборника

Раденка Миросављевић

3

Члан из реда других лица

Бранка Дамјановић

 

 1. Комисија за спровођење Кодекса понашања

1

Предсједник из реда одборника

Николина Шкрбић

2

Члан из реда одборника

Крста Бајкановић

3

Члан из реда одборника

Делфа Биберовић Сцхурр

4

Члан из реда угледних грађана

Свјетлана Божановић

5

Члан из реда угледних грађана

Милан Илинчић

 

 1. Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке

1

Предсједник из реда одборника

Симо Варадиновић

2

Члан из реда одборника

Милан Јовановић

3

Члан из реда одборника

Миливоје Горановић

 

 1. Одбор за регионалну и међународну сарадњу

1

Предсједник из реда одборника

Милан Ђурђевић

2

Члан из реда одборника

Делфа Биберовић Сцхурр

3

Члан из реда одборника

Лазар Маринковић

4

Члан из реда других лица

Момчило Петковић

5

Члан из реда других лица

Хрвоје Шимовић

 

 1. Одбор за здравље

1

Предсједник из реда одборника

Благоје Симић

2

Члан из реда одборника

Предраг Којић

3

Члан из реда одборника

Михајло Ђурђевић

4

Члан из реда других стручних  лица

Жељко Ђорђић

5

Члан из реда других стручних  лица

Ружа Станишић

 

 1. Савјет за омладину и спорт

1

Предсједник из реда млађих одборника

Рада Ђокић

2

Члан из реда млађих одборника

Властимир Марковић

3

Члан из реда млађих одборника

Милан Јовановић

4

Члан из реда спортских радника

Мићо Бијелић

5

Члан из реда спортских радника

Зоран Цвјетковић

 

 1. Савјет за културу

1

Предсједник из реда одборника

Милан Николић

2

Члан из реда одборника

Раденка Миросављевић

3

Члан из реда одборника

Миливоје Горановић

4

Члан из реда истакнутих радника у области културе

Јелена Николић

5

Члан из реда истакнутих радника у области културе

Дејан Боројевић

 

 1. Савјет за борачка и социјална питања

1

Предсједник из реда одборника

Лазар Маринковић

2

Члан из реда одборника

Стефан Радић

3

Члан из реда одборника

Милан Николић

4

Члан из реда других лица

Саво Поповић

5

Члан из реда других лица

Игњат Воћкић