Pretraga

Odsjek Teritorijalna vatrogasna jedinica

 +387 54 611 284
 123

 

NADLEŽNOSTI:

Teritorijalna vatrogasna jedinica obavlјa poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Teritorijalne vatrogasne jedinice Šamac (''Službeni glasnik Opštine Šamac'', broj 6/13), i drugim aktima nadležnih republičkih organa i organa Opštine.

Djelokrug i nadležnosti Teritorijalne vatrogasne jedinice su:
- obavlјanje zakonom utvrđenih djelatnosti profesionalnih vatrogasnih jedinica (djelatnost: 84.25),
- učešće u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara koje su u funkciji blagovremenosti i povećanja efikasnosti vatrogasne intervencije,
- gašenje požara i spasavanje lјudi i imovine ugroženh požarom i elementarnim nepogodama,
- sprovođenje mjera zaštite od požara utvrđenih Planom zaštite od požara Opštine Šamac,
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, i
- obavlјa i druge poslove u ekološkim i drugim nesrećama