Pretraga

Služba za lokalni ekonomski razvoj

Načelnik Službe za lokalni ekonomski razvoj Slađana Mišić rođena 31.03.1982. godine u Šamcu.

Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila u Šamcu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, Univerzitet Istočnno Sarajevo.

Od septembra 2007. do oktobra 2009. godine radila u Novoj Formi d.o.o.  kao komercijalista za vanbalkanske zemlјe.

Od marta 2010. godine zaposlena u firni MMB Inkeskop d.o.o. na mjestu glavnog računovođe. Posjeduje licencu sertifikovanog računovođe. +387 (0)54 611 650
 +387 (0)54 620 300
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


NADLEŽNOSTI:
Služba za lokalni ekonomski razvoj vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti Opštine koji se odnose na: izradu i sprovođenje strateških dokumenata privrednog razvoja opštine, pripremu i sprovođenje odluka, programa, planova i drugih akata koji se odnose na razvoj opštine, pripremu i učestvovanje u pripremi investicionih elaborata iz svoje nadležnosti, pripremu i realizaciju investicionih i donatorskih projekata iz oblasti privrednog razvoja, turizma, zaštite životne sredine, polјoprivrede i ruralnog razvoja, saradnje i koordinacije rada sa drugim organizacionim jedinicama Opštinske uprave po pitanjima investicija, donacija i razvoja, saradnje sa domaćim i međunarodnim investitorima i donatorima iz djelokruga svojih poslova, kao i druge poslove koji joj se posebnim aktom stavi u djelokrug rada.