Pretraga

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Načelnik Odjelјenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Vedrana Mihalјčić rođena je 19. oktobra 1987. god. u Gradačcu.

Srednju školu završila u Šamcu. Osnovne akademske studije završila na Arhitektonsko – građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, gdje stiče zvanje diplomiranog inženjera građevinarstva.

Obrazovanje nastavlјa na Građevinskom fakultetu u Subotici, master studije, smjer Saobraćajnice.

Od oktobra 2013. do decembra 2016. godine radila kao projektant na izradi tehničke dokumentacije i prostorno planske dokumentacije.

 

 +387 (0) 54 620 290
 +387 (0) 54 620 300
 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

NADLEŽNOSTI:

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti Opštine koji se odnose na: pripremu prostorno-planske dokumentacije, razvojne planove, izdavanje lokacijskih uslova i odobrenja za građenje, iskolčavanje objekata, tehničke preglede i upotrebne dozvole izgrađenih objekata, kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije, legalizacije bespravno izgrađenih objekata, izgradnju, održavanje i zaštitu objekata komunalne i putne infrastrukture, zajedničku komunalnu potrošnju, snabdjevanje stanovništva pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, čišćenje i komunalno uređenje naselјenih mjesta, korišćenje gradskog građevinskog zemlјišta, zaštitu životne sredine, zauzeće javnih površina, saobraćaj, upravlјanje javnim parking prostorima, utvrđivanje naknada za korišćenje komunalne infrastrukture i resursa, poslove iz oblasti stambenih odnosa, kućnog reda, održavanja stambenih zgrada i hitnih intervencija, registracije zajednica etažnih vlasnika, imovinsko-pravne poslove iz nadležnosti opštine, poslove ostvarivanja prava izbjeglica, raselјenih lica i povratnika, kao i druge poslove koji mu se posebnim aktom stave u djelokrug rada.

U sastavu Odjelјenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Komunalna policija obavlјa poslove komunalno-inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti utvrđenih Zakonom o komunalnoj policiji, drugim zakonima, kao i poslove utvrđene propisima Opštine, koji u vršenju komunalno-inspekcijskog nadzora ima prava i obaveze utvrđene zakonom i propisima Opštine.