Претрага

Одјељење за општу управу

Начелник Одјељења за општу управу Лепа Тривић рођена је 11. децембра 1981. године у Републици Њемачкој.

 

Основно и средње образовање гимназија општи смјер стекла у Шамцу, након чега уписује правни факултет и стиче звање дипломираног правника.

 

Дана 01.10.2007. године почиње са приправничким стажом у ЈП ''Слободна зона'' Шамац, након чега заснива радни однос на неодређено вријеме, све до 27.11.2016. године, када је именована за в.д. начелника Одјељења за општу управу.

 

Дана 26.06.2013. године положила правосудни испит пред комисијом Министарства правде БиХ.

 

+387 (0) 54 620 280

+387 (0) 54 620 300

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

НАДЛЕЖНОСТИ:


Одјељење за општу управу врши стручне и управне послове из надлежности Општине који се односе на: послове грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др.), вођење бирачких спискова, послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве, овјеру потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара које води, издавање потврда о чињеницама о којима се не води јавна евиденција када је на то законом овлашћено, послове мјесних заједница, вођење регистра мјесних заједница, пружање стручне и друге подршке и помоћи у раду Савјета мјесних заједница, борачку и инвалидску заштиту, заштиту цивилних жртава рата, одржавања, управљања, обезбјеђење и заштиту објеката, опреме и друге имовине коју користи општинска управа, текуће набавке опреме, основних средстава и потрошног материјала, обезбјеђење и одржавање телекомуникационих и транспортних средстава подршке, као и друге послове за потребе органа општине који му се ставе у дјелокруг рада.