Претрага

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Ведрана Михаљчић рођена је 19. октобра 1987. год. у Градачцу.

 

Средњу школу завршила у Шамцу. Основне академске студије завршила на Архитектонско – грађевинском факултету Универзитета у Бањој Луци, гдје стиче звање дипломираног инжењера грађевинарства.

 


Образовање наставља на Грађевинском факултету у Суботици, мастер студије, смјер Саобраћајнице.

 

 

Од октобра 2013. до децембра 2016. године радила као пројектант на изради техничке документације и просторно планске документације.

 


+387 (0) 54 620 290

+387 (0) 54 620 300
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 


НАДЛЕЖНОСТИ:

 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове врши стручне и управне послове из надлежности Општине који се односе на: припрему просторно-планске документације, развојне планове, издавање локацијских услова и одобрења за грађење, исколчавање објеката, техничке прегледе и употребне дозволе изграђених објеката, контролу инвестиционо-техничке документације, легализације бесправно изграђених објеката, изградњу, одржавање и заштиту објеката комуналне и путне инфраструктуре, заједничку комуналну потрошњу, снабдјевање становништва питком водом и одводњу отпадних вода, чишћење и комунално уређење насељених мјеста, коришћење градског грађевинског земљишта, заштиту животне средине, заузеће јавних површина, саобраћај, управљање јавним паркинг просторима, утврђивање накнада за коришћење комуналне инфраструктуре и ресурса, послове из области стамбених односа, кућног реда, одржавања стамбених зграда и хитних интервенција, регистрације заједница етажних власника, имовинско-правне послове из надлежности општине, послове остваривања права избјеглица, расељених лица и повратника, као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.

 


У саставу Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Комунална полиција обавља послове комунално-инспекцијског надзора над примјеном закона и других прописа из
области комуналних и других дјелатности утврђених Законом о комуналној полицији, другим законима, као и послове утврђене прописима Општине, који у вршењу комунално-инспекцијског надзора има права и обавезе утврђене законом и прописима Општине.