Анализа плана 2011-2012

Стратегија развоја општине Шамац 2011 - 2020: Анализа плана 2011-2012