Saopštenje Štaba za vanredne situacije na dan 03.11.2020. godine

Štab za vanredne situacije opštine Šamac obavještava da je trenutna epidemiološka situacija na području opštine pod kontrolom, te da trenutno neće uvoditi strožije mjere zaštite u odnosu na mjere koje je donio Republički štab za vanredne situacije.
Primjećen je porast lica kod kojih je utvrđeno prisustvo virusa korona kao i da su sva zaražena lica sa lakšom kliničkom slikom.
Trenutno na području opštine Šamac je 105 lica pod zdravstvenim nadzorom, a od kojih je 38 lica pozitivno na virus Korona.
Od strane Komunalne policije u poslednja 24 časa izvršeno je 105 kontrola postupanja po izdatim Rješenjima o kućnoj izolaciji i stavlјanju pod zdravstveni nadzor.
Kontrolisana lica su zatečena na svojim kućnim adresama.

Saopštenje Štaba za vanredne situacije na dan 30.10.2020. godine

Na danas održanom sastanku Štaba za vanredne situacije opštine Šamac, konstatovano je da je povećan broj osoba koje su od strane epidemiološke  službe JZU „Dom zdravlјa“ upućene na testiranje na prisustvo korona virusa.
Primjećen je blagi  porast lica kod kojih je utvrđeno prisustvo virusa, ali taj broj nije zabrinjavajući.
Štab je donio zaklјučak da će se epidemiološka situacija na području opštine Šamac pomno pratiti te da će se u skladu sa razvojem situacije uvoditi strožije mjere zaštite u odnosu na mjere koje je donio Republički štab za vanredne situacije.
Od ponedjelјka 02.11.2020. g. nastavlјa se odvijanje vaspitno obrazovnog procesa u prostorijama osnovnih i srednje škole na području opštine Šamac.
Trenutno na području opštine Šamac su 43 lica pod zdravstvenim nadzorom, a od kojih je 18 lica pozitivno na virus Korona.
Od strane Komunalne policije u poslednja 24 časa izvršeno je 40 kontrola postupanja po izdatim Rješenjima o kućnoj izolaciji i stavlјanju pod zdravstveni nadzor.
Kontrolisana lica su zatečena na svojim kućnim adresama.

Saopštenje Štaba za vanredne situacije na dan 26.10.2020. godine

Štab za vanredne situacije opštine Šamac obavještava da je trenutna epidemiološka situacija na području opštine pod kontrolom, te da trenutno neće uvoditi strožije mjere zaštite u odnosu na mjere koje je donio Republički štab za vanredne situacije.
Na današnjoj sjednici štab je donio zaklјučak i naložio inspektorima i komunalnoj policiji da intenzivira kontrole poštovanja mjera republičkog štaba, a u cilјu preventivnog djelovanja na sprečavanje širenja zaraze izazvane virusom Korona.
Trenutno na području opštine Šamac je 17 lica pod zdravstvenim nadzorom, a od kojih je 4 lica pozitivno na virus Korona.
Od strane Komunalne policije u poslednja 24 časa izvršeno je 17 kontrola postupanja po izdatim Rješenjima o kućnoj izolaciji i stavlјanju pod zdravstveni nadzor.
Kontrolisana lica su zatečena na svojim kućnim adresama.