Pretraga

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ Šamac, dana 14.10.2021. godine (četvrtak) izvoditi planirane radove na NN mreži Kruškovo Polјe 3. Zbog planiranih radova, u vremenu od 08:00 do 15:00 časova, bez napajanja električnom energijom ostaju kupci u Ilinčića sokaku u Kruškovom Polјu.
Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

Obavještenje o vanrednoj kontroli opštinske inspekcije o navodima za nelegalan iskop šlјunka

Nadležne inspekcije opštine Šamac poslednjih nekoliko godina vrše redovne kontrole iskopa šlјunka na području opštine Šamac, a sve u skladu sa Odlukоm koju je Skupštna opštine usvojila 2018. godine i prema kojoj je izvoz šlјunka teškim teretnim vozilima dozvolјen samo pravnim licima koje posjeduju dozvolu JP „Vode Srpske“ za iskop materijala iz riječnog korita, dok je drugima ograničen.

Opširnije: Obavještenje o vanrednoj kontroli opštinske inspekcije o navodima za nelegalan iskop šlјunka

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ Šamac, dana 07.10.2021. godine (četvrtak) izvoditi planirane radove na NN mreži Kruškovo Polјe 3. Zbog planiranih radova, u vremenu od 08:00 do 15:00 časova, bez napajanja električnom energijom ostaju kupci u Ilinčića sokaku u Kruškovom Polјu.
Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ Šamac, dana 29.09.2021. godine (srijeda) izvoditi planirane radove na rasjeci na NN mreži Kruškovo Polјe 3. Zbog planiranih radova, u vremenu od 08:00 do 15:00 časova, bez napajanja električnom energijom ostaju kupci u Kruškovom Polјu, zaseok Ilinčići.
Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ Šamac, dana 28.09.2021. godine (utorak) izvoditi planirane radove na zamjeni VN opreme na MBTS 10/0,4 kV Šamac – Mlin 1. Zbog planiranih radova, u vremenu od 09:00 do 15:00 časova, bez napajanja električnom energijom ostaju slјedeći kupci:

- Dio ul. Vuka Karadžića, desna strana od rijeke Bosne (od ul. Cara Dušana do ul. Jovana Cvijića),
- Dio ul. Vuka Karadžića (uz piceriju Spejs),
- Dio ul. Nikole Pašića (od ul. Jovana Cvijića do ul. Cara Dušana),
- Dio ul. Dositeja Obradovića (od ul. Jovana Cvijića do ul. Cara Dušana), uklјučujući i Dom zdravlјa stari, Dom zdravlјa novi i PTT.

Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

Obavještenje o donošenju Pravilnika o uslovima korišćenja i raspodjele sredstava za razvoj polјoprivrede i sela u 2021. godini

Odjelјenje za privredu i inspekcijske poslove obavještava polјoprivredne proizvođače opštine Šamac, da je Načelnik Opštine donio Pravilnik o uslovima korišćenja i raspodjele sredstava za razvoj polјoprivrede i sela za 2021. godinu („Službeni glasnik opštine Šamac“, broj: 18/21)  i koji stupa na snagu.
Polјoprivredni proizvođači mogu da zahtjeve za ostvarivanje prava na opštinske podsticaje u polјoprivredi podnose od 24.09. do 31.10.2021. godine.
Pravilnik i obrasce u vezi podnošenja zahtjeva možete preuzeti ovdje.

ODJELЈENЈE ZA PRIVREDU I
INSPEKCIJSKE POSLOVE