Претрага

Подстицаји

Ред. бр.

Назив подстицаја

Врста

Циљ

Служба која спроводи процедуру

На снази од

1

Субвенције за ново запошљавање радника

Грант

Подстицање запошљавања незапослених лица у циљу смањења незапослености и стварање бољег пословног окружења

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

За сваку годину се доноси нови Правилник и Јавни позив

2

Субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица

Грант

Подстицање и осавремењивање процеса производње, инвестирања у нова и савремена средства за рад и производњу

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

За сваку годину се доноси нови Правилник и Јавни позив

3

Субвенционисање трошкова стандардизације квалитета послованња

Грант

Подстицање и осавремењивање процеса производње, инвестирања у нове стандарде

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

За сваку годину се доноси нови Правилник и Јавни позив

4

Премија за производњу дувана у листу

Грант

Повећање производње дувана

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

5

Премија за производњу поврћа,воћа, љековитог биља и гљива

Грант

Повећање производње воћа, поврћа, љековитог биља и гљива

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

6

Подстицаји за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору (у пластеницима и стакленицима)

Грант

Повећање производње поврћа и цвијећа у заштићеном простору

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

7

Суфинансирање здравствене контроле поврћа и цвијећа

Грант

Повећање производње поврћа и цвијећа у заштићеном простору

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

8

Премија за производњу товних свиња

Грант

Повећање производње сточних свиња

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

9

Премија за производњу товних јунади

Грант

Повећање производње товних јунади

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

10

Премија за узгој приплодних крмача

Грант

Повећање сточног фонда

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

11

Премија на стеоне јунице

Грант

Повећање сточног фонда

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

12

Регресирање трошкова вађења и анализе крви код музних крава и бикова

Грант

Развој сточарства

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

13

Производња и узгој квалитетних приплодних оваца

Грант

Повећање сточног фонда

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

14

Премија за производњу и узгој пчела

Грант

Повећање производње меда

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

15

Подстицајна средства за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору кроз набавку опреме за  пластеничку производњу

Грант

Повећање производње поврћа и цвијећа у заштићеном простору

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

16

Подстицајна средства за реализацију заједничких пројеката Општине Шамац и невладиних хуманитарних организација

Грант

Повећање пољопривредне производње

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

17

Унапређивање знања и вјештина у руралним подручјима

Грант

Повећање пољопривредне производње

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

18

Ванредне помоћи у пољопривреди

Грант

Развој пољопривредне производње

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

Одсјек Територијална ватрогасна јединица

+387 54 611 284
123

 

НАДЛЕЖНОСТИ:

Територијална ватрогасна јединица обавља послове утврђене законом, Одлуком о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'', број 6/13), и другим актима надлежних републичких органа и органа Општине.

 

Дјелокруг и надлежности Територијалне ватрогасне јединице су:

- обављање законом утврђених дјелатности професионалних ватрогасних јединица (дјелатност: 84.25),

- учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције,

- гашење пожара и спасавање људи и имовине угроженх пожаром и елементарним непогодама,

- спровођење мјера заштите од пожара утврђених Планом заштите од пожара Општине Шамац,

- пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама, и
- обавља и друге послове у еколошким и другим несрећама

Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите

Начелник Службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите Мишо Дервенић
рођен је 14.03.1984.године у Градачцу.

Звање дипломираног економисте стекао на Економском факултету у Брчком, Универзитет Источно Сарајево.

Обављао функцију директора у фирми „Денис Паркет“ Д.о.о. Шамац.

У периоду од августа 2017. године до септембра 2019. године радио и  у Raiffeisen банци на пословима унутрашњег и вањског платног промета.

Од октобра 2019. г запослен у Adriatic осигурању д.д. на пословима заступништва у осигурању

+387 (0) 54 620 700
+387 (0) 54 620 300
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

НАДЛЕЖНОСТИ:

Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите врши стручне и управне послове из надлежности Општине који се односе на: предшколско и школско васпитање и образовање, здравствену и социјалну заштиту, науку, културу, спорт и физичку културу, омладинско организовање, наталитет и демографску политику, породицу и заштиту права дјеце, хуманитарне дјелатности, невладине организације, вјерска питања и друге послове који јој се посебним актом стави у дјелокруг рада, као и послове цивилне заштите, припреме и спровођења мјера заштите и спасавања људи и материјалних добара од опасности изазваних елементарном непогодом и другом несрећом, у складу са законом.