Претрага

Водне накнаде

Начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове у општини Шамац Предраг Недић рекао је да су у 2020. години остварили приход од водних накнада у износу од 213.052,75 КМ, те да о томе редовно извјештавају и одборнике Скупштине општине Шамац.
Он каже да су то углавном остварена средства по основу расподјеле у износу од 169.765,73 КМ, а највећи приход по основу расподјеле средстава остварен је по основу накнада за извађени материјал из водтока у висини од 115.669,57 КМ.

„Ту је накнада за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава који користе дизел горово и нафтине деривате у износу од 30.423,92 КМ и накада за испуштене отпадне воде у износу од 18.903,45 КМ“, каже Недић.
Он је напоменуо да ту има још накнада за захваћену питку воду и друге.
„Поред тих средстава по основу расподјеле ми добијамо средства од ЈУ „Воде Српске“ за заједничко суфинасирање пумпних станица „Дуга“ и „Рудине“ који нам редовоно дозначавају годишње од 40.405,15 КМ. С обзиром да се ради о намјениским средствима, средства можемо користити искључиво за одржавање водних објеката. Ту мислим на насипе на ријеци Босни и Сави и Кеј на ријеци Сави, одржавање градске водоводне мреже, канализационе мреже и низ других водних објеката за које се укаже потреба да се финансијски интервенише“, каже Недић.
Он је подсјетио да поред редовно прикупљених средстава редовно сачињавају план за следећу годину.
„Планирали смо  да ћемо и у овј години остварити приход у приближно истом нивоу по основу расподјеле и дозначених средстава од ЈУ „Воде Српске“ и на тај план извјештавамо редовно и „Воде Српске“ и она нам на тај план утрошка средстава редовно даје сагласност“, каже Недић.

Светлана Павловић, дипл. журналиста