Претрага

У петак 30. јула 2021. године сједница СО Шамац

За петак 30.07.2021. године заказана је IX редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са VIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог Програма одржавања водних објеката за 2021. годину
4. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о комуналним таксама

5. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о увођењу посебне општинске таксе за обезбјеђивање средстава за опремање и развој Професионалне ватрогасне јединице Шамац и за развој ватрогаства на подручју општине Шамац
6. Информација о стању у привреди са показатељима запослености на подручју општине Шамац у 2020. години
7. Информација о остваривању права борачких категорија, породица палих бораца и ратних војних инвалида у складу са позитивно правним прописима
8. Извјештај о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле незаразних болести у 2020. години
9. Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица – корисника права на новчану помоћ у 2020. години
10. Информација о стању гробаља на подручју општине Шамац у 2020. години
11. Информација о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју општине Шамац у 2020. години
12. Имовинско – правни односи
а) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини општине Шамац (локалитет Шамац)
б) Приједлог одлуке о продаји чамца (глисер) марке „Windy Boats“ и приколице за чамац (глисер) марке WAP путем усменог јавног надметања
13. Избор, именовања, разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ ''Центар за социјални рад'' Шамац, због истека мандата
б) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈУ ''Центар за социјални рад'' Шамац
в) Приједлог рјешења о измјени рјешења о избору предсједника и чланова Одбора за здравље
г) Приједлог рјешења о измјени и допуни рјешења о избору предсједника и чланова Савјета за борачка и социјална питања
д) Приједлог одлуке о измјени Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
14. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

**материјал за 9. сједницу можете преузети овдје