Претрага

У петак 12. марта 2021. године сједница СО Шамац

За петак 12.03.2021. године заказана је IV редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са III редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Извјештај Главне службе за ревизију о проведеној финансијској ревизији Општине Шамац за период 01.01 - 31-12.2019. године

4. Приједлог одлуке о усвајању Акциног плана за отклањање неправилности по Извјештају о ревизији консолидованих финансијских извјештаја Општине Шамац за период 01.01-31.12.2019. године
5. Приједлог одлуке о усвајању Програма и календара културних активности у 2021. години
6. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општине Шамац за 2020. годину
7. Информација о реализацији Програма обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње у 2020. години
8. Информација о реализацији Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на територији општине Шамац у 2020. години
9. Информација о раду општинских инспекција у 2020. години са планом рада за 2021. годину
10. Информација о реализацији уговора о закупу пословни простора и објеката у својини општине Шамац за период 01.01.-31.12.2020. године
11. Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01. - 31.12.2020. године
12. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

**материјал за 4. сједницу можете преузети овдје