Претрага

У уторак 23. фебруара 2021. године сједница СО Шамац

За уторак 23.02.2021. године заказана је III редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са II редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог Програма обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју општине Шамац за 2021. годину

4. Приједлог Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на територији општине Шамац у 2021. години
5. Приједлог одлуке о усвајању Годишњег програма коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац за 2021. годину
6. Приједлог Програма мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Шамац за 2021. годину
7. Приједлог Програма мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације
8. Приједлог Годишњег плана систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Шамац за 2021. годину
9. Приједлог одлуке о финансирању дијела трошкова редвоног рада политичких странака и коалиција које имају одборнике у Скупштини општине Шамац у 2021. години
10. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у својини Општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
11. Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац
12. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Одбора за жалбе општине Шамац
13. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора и чланова управних одбора Јавних установа чији је оснивач Општина Шамац
14. Извјештај о раду Скупштине општине Шамац и сталних радних тијела у Скупштини општине Шамац у 2020. години
15. Информација о раду Комуналне полиције за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године
16. Избор, именовања и разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
в) Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ Центар за културу Шамац
г) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈУ Центар за културу Шамац
д) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање једног члана Одбора за жалбе
ђ) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање директора и чланова управних одбора Јавних установа чији је оснивач Општина Шамац
е) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац
ж) Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица у ЈПУ ''Радост'' Шамац
з) Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица у ЈУ ''Центар за културу'' Шамац
и) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности члана Савјета за борачка и социјална питања
17. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

**материјал за 3. сједницу можете преузети овдје