Претрага

У уторак 05. јануара 2021. године сједница СО Шамац

За уторак 05.01.2021. године заказана је I редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

I  конститутуисање Скупштине општине

1. Проглашавање мандата одборника Скупштине општине Шамац у мандатном сазиву 2020-2024. година и полагање свечане заклетве:

а) Приједлог одлуке о проглашавању мандата одборника у Скупштини општине Шамац у мандатном сазиву 2020-2024
б) Полагање свечане заклетве одборника Скупштине  општине Шамац и начелника Општине Шамац


2. Приједлог рјешења о избору предсједника и чланова Комисије за избор и именовање
3. Приједлог рјешења о престанку функције предсједника Скупштине општине Шамац
4. Приједлог рјешења о избору предсједника Скупштине општине Шамац
5. Приједлог рјешења о престанку функције потпредсједника Скупштине општине Шамац
6. Приједлог рјешења о избору потпредсједника Скупштине општине Шамац
7. Приједлог рјешења о престанку функције замјеника начелника општине Шамац
8. Приједлог рјешења о избору замјеника начелника општине Шамац и полагање свечане заклетве
9. Приједлог одлуке о престанку мандата одборницима Скупштине општине Шамац у мандатном сазиву 2016-2020. године
10. Приједлог рјешења о разрјешењу дужности секретара Скупштине општине Шамац
11. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Шамац
12. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове
13. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове
14. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за финансије
15. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
16. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
17. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
18. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите
19. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите
20. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Службе за локални економски развој
21. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Службе за локални економски развој
22. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу
23. Приједлог рјешења о разрјешењу предсједника и чланова сталних радних тијела Скупштине општине мандатног сазива 2016-2020. год
24. Приједлог рјешења о избору предсједника и чланова сталних радних тијела Скупштине општине Шамац и то:

1. Комисије за статут и прописе
2. Комисије за буџет и финансије
3. Комисије за награде и признања
4. Комисије за мјесне заједнице
5. Комисије за равноправност полова
6. Комисије за спровођење Кодекса понашања
7. Одбора за заштиту људских права, друштвени надзор и представке
8. Одбора за регионалну и међународну сарадњу
9. Одбора за здравље
10. Савјета за омладину и спорт
11. Савјета за културу и
12. Савјета за борачка и социјална питања

25. Приједлог рјешења о разрјешењу предсједника, замјеника предсједника, чланова и замјеника чланова Комисије за примопредају дужности између предсједника Скупштине општине Шамац
26. Приједлог рјешења о именовању предсједника, замјеника предсједника, чланова и замјеника чланова Комисије за примопредају дужности између предсједника Скупштине општине Шамац, након престанка мандата
27. Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између службеника на руководећим радним мјестима у Општинској управи, након престанка мандата

II Радни дио сједнице

28. Приједлог одлуке о усвајању буџета Општине Шамац за 2021. годину
29. Приједлог одлуке о извршењу буџета Општине Шамац за 2021. годину
30. Приједлог закључка о ранијем ступању на снагу Одлуке о усвајању буџета Општине Шамац за 2021. годину
31. Приједлог закључка о ранијем ступању на снагу Одлуке о извршењу буџета за 2021. годину

ПРЕДСЈЕДНИК ПРЕТХОДНОГ
САЗИВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста