Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе "Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Шамац"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе "Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Шамац"