Претрага

Из Одјељења за привреду и инспекцијске послове

Начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове Предраг Недић изјавио је СРНИ да су у 2020 години планирали у Буџету субвенције  у висини од 200.000 КМ, а то се  односи 70.000 КМ на запошљавање и за набавку  опреме,  120.000 КМ  за развој пољопривреде и села и 10.000 КМ  за суфинансирање пољопривредних пројеката.
Он подсјећа да што се тиче подстицаја, одосно субвенција за запошљавање и набавку опреме у 2019 години имали су 12 захтјева и по том основу одборили 38.500 КМ, те од тих 12 захтјева два захтјева су била за запошљавање, један захтјев за стандардизацију производње и 9 за набавку опреме.

„Што се тиче подстицаја у привреди за 2020 годину, с обзиром да смо били захваћени пандемијом са корона вирусом па смо хитно реаговали у Одјељењу. Поред ослобађања од закупа пословних простора ми смо једна од рјетких општина у окружењу која је резервисала 60.000 КМ  за наше привреднике, односно за субвенције за одржавање постојећег броја запослених за наше привреднике“, каже Недић.
Он је додао да је свим привредницима са овог подручја који практично нису одјављивали своју дјелатност нису отпуштали раднике, а нису могли да раде на основу одлука Штаба за ванредне ситуације по њиховом захтјеву исплаћивали по 200 КМ по једном запосленом раднику.
„По том основу смо запримили 138 захтјева, 123 захтјева позитивно ријешили и до половине јула исплатили 54.600 КМ тако да смо и привреди подстицаје исплатили за 2020 годину. Мислимо да ће ови подстицаји бар дјелимично утицати за очување привредних активности и побољшање запошљавања на овом подручју“, каже Недић.

Светлана Павловић, дипл. журналиста