Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2020. годину

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2020. годину