Претрага

Активности из Одјељења за привреду и инспекцијске послове

Начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове Предраг Недић изјавио је да у оквиру својих активности Одјељење за привреду редовно годишње планира и исплаћује подстицаје у  привреди и пољопривреди, а  они се исплаћују на основу Правилника који се сваке године дограђују  у циљу исплате већих подстицајних средстава.
Недић подсјећа да је Правилник за подстицај у пољопривреди знатно је измјењен по коме пољопривредници могу да остваре подстицај по различитим основама и преко 1.500 КМ од раније дефинисаног максималног износа од 400 КМ.

Недић је подсјетио да се у оквиру овог Одјељења до 31. октобра прикупљају захтјеви за подстицај у пољопривреди, а након тога слиједи обрада захтјева, израда рјешења које  прослеђују Одјељењу за финансије и након тога исплата за 2020. годину.
„Што се тиче подстицаја за развој пољопривреде и села у 2019. години имали смо 408 захтјева од којих је 403 позитивно ријешено. По том основу смо одобрили исплату од око 113.000 КМ. Ти подстицаји у пољопривреди се углавном односе на биљну производњу, сточарску ванредне мјере помоћи и суфинансирање пројеката у пољопривреди. Сви одобрени подстицаји се редовно исплаћују и можемо рећи да смо 19, 18, 17 годину исплатили у комплету, једино наслијеђени дуг из ранијег периода из 2014, 15 и 16 године је половично исплаћен. Од укупно наслијеђеног дуга 123.000 КМ, исплатили смо око 60.000 КМ“, каже Недић.
Он додаје да су у 2020. години планирали у Буџету 120.000 развој пољопривреде и села и 10.000 КМ за суфинансирање пољопривредних пројеката.

Светлана Павловић, дипл. журналиста