Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе "Набавка пелета за огрев за потребе Општинске управе Шамац"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе "Набавка пелета за огрев за потребе Општинске управе Шамац"