Оглас о стављању у промет непокретности у својини Општине Шамац усменим јавним надметањем – лицитација

Оглас о стављању у промет непокретности у својини Општине Шамац усменим јавним надметањем – лицитација