Јавни позив на јавну расправу на Нацрт Урбанистичког плана за шире урбано подручје градског насеља Шамац

Јавни позив на јавну расправу на Нацрт Урбанистичког плана за шире урбано подручје градског насеља Шамац