Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова "Набавка и уградња електро - инсталација за проширење јавне расвјете на подручју општине Шамац"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова "Набавка и уградња електро - инсталација за проширење јавне расвјете на подручју општине Шамац"