Претрага

У петак 14. августа 2020. године тематска сједница СО Шамац

За петак 14.08.2020. године заказана је I тематска сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Информација у вези са доношењем Рјешења о наплати пореза извршењем на новчаним средствима на жиро рачуну дужника и блокаде рачуна КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац
2. Приједлог одлуке о оснивању заложног права као хипотеке ради обезбјеђења плаћања пореског дуга КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

**материјал за 1. тематску сједницу можете преузети овдје