Претрага

У петак 31. јула 2020. године сједница СО Шамац

За петак 31.07.2020. године заказана је XLII редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XLI редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о усвајању Платформе за мир и Плана активности за имплементацију платформе за мир 2020-2022.

4. Приједлог одлуке о усвајању Нацрта Урбанистичког плана за шире урбано подручје градског насеља Шамац
5. Информација о проведеној јавној расправи и јавним презентацијама у вези Нацрта плана парцелације за аутопут и гасовод Вукосавље – Брчко
6. Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у школској 2019/2020. години
7. Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2019. години са Планом кориштења средстава од водних накнада у 2020. години и извјештај о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. годину
8. Извјештај о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле незаразних болести у 2019. години
9. Информација о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2019. години са упоредним показатељима из 2018. године
10. Информација о стању у привреди са показатељима запослености на подручју општине Шамац у 2019. години
11. Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица – корисника права на новчану помоћ у 2019. години
12. Информација о остваривању права одређених категорија у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске и у складу са општинском Одлуком о проширеном обиму права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида и демобилисаних бораца са подручја општине Шамац у 2019. години
13. Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2019. години
14. Информација о стању гробаља на подручју општине Шамац у 2019. години
15. Информација о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју општине Шамац у 2019. години
16. Имовинско-правни односи
а) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац
б) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине  Шамац (локалитет Лугови)
17. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 42. сједницу можете преузети овдје