Пуштена у погон агрометеоролошка станица

Директор Републичког хидрометеоролошког завода РС Дарко Боројевић и начелник општине Шамац Ђорђе Милићевић данас су у Горњој Црквини пустили у погон агрометеоролошку станицу.
Директор Републичког хидрометеоролошког завода РС Дарко Боројевић рекао је новинарима да су  пустили у погон модерну агрометеоролошку станицу која је дио већег пројекта, донације Владе Јапана Републици Српској и једна је од пет идентичних станица које ће бити постављене на територији РС и то на локацијама у Требињу, Љубињу, Прњавору и Слатини у Бања Луци.

„Агрометеоролошка станица је дио система за осматрање агрометеоролошких параметара у смислу унапређења пољопривредне производње. Поред низа параметара које станица мјери софтверском анализом се долази до података када и на који начин треба да се третирају пољопривредни производи, тако да пољопривредни произвођачи  имају квалитетније податке  да би донијели одлуку на који начин  унаприједити своју пољопривредну производњу“, каже Боројевић.
Он напомиње да поред тог бенефита и користи  станица ће бити у систему мониторинга количине падавина и одбране од поплава, а подаци са ове станице ће ући у размјену за потребе хидролошких прогнозних модела.
„У току је развој тог модела за слив ријеке Босне и у наредних пола године требали би да имамо тај модел на располагању. Имаћемо информације унапријед  како се понаша ријека Босна, односно дали нам пријети поплава“, каже Боројевић.

Начелник општине Шамац Ђорђе Милићевић истиче да је ово пољопривредно подручје, те да агрометеоролошка станица много значи за велики број пољопривредних произвођача не само на подручју општине Шамац него и шире.
Милићевић каже да ће станица да допринесе бољем праћењу свих агрометеоролошких параметара које се тичу саме пољопривредне производње, те истакао да је овај пројекат инициран од стране Министарства цивилних послова ка Влади Јапана 2015. године након катастрофалних поплава.
„Прикупљени подаци  имаће за циљ да сагледају све хидрометеоролошке параметре које се  тичу  количине падавина за ово подручје. Имаћемо превентивне податке који су неопходни за праћење  водостаја ријека Саве и Босне. Двострука добит за Шамац и за цијелу Посавину“, каже Милићевић.
Помоћник министра за пољопривреду, шумарствo и водопривреду РС, Милан Гаврић истиче да ће агрометеоролошка станица служити за будуће унапређење свих активности које ће они овдје водити.
„Настављамо даље у овом смјеру на унапређењу метеоролошких података и њихово прикупљање. Надам се да ћемо у исто вријеме обезбјеђивати квалитетне информације за  пољопривреднике  и рјешавати проблеме одбране од поплава и сл“, каже Гаврић.

Светлана Павловић, дипл. журналиста