Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга "Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева на подручју општине Шамац"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга "Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева на подручју општине Шамац"