ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА за набавку робе „ Набавка хране и пића за потребе репрезентације Општинске управе Шамац“

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА за набавку робе „ Набавка хране и пића за потребе репрезентације Општинске управе Шамац“