ОДЛУКA О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА за извођење радова „ Уређење фасаде на објектима који су одабрани по Јавном позиву за суфинансирање обнове фасада број: 01-022-47/20 из Буџета општине Шамац за 2020. годину “

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА за извођење радова „ Уређење фасаде на објектима који су одабрани по Јавном  позиву за суфинансирање обнове фасада број: 01-022-47/20 из  Буџета општине Шамац за 2020. годину “