Претрага

У понедјељак 04. маја 2020. године ванредна сједница СО Шамац

За понедјељак 04.05.2020. године заказана је I ванредна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали Хотела „Плажа“ са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

Д  Н  Е  В  Н  И   Р  Е Д

1.Приједлог одлуке о ослобађању плаћања закупнине за коришћење пословних простора у власништву Општине Шамац
2. Приједлог одлуке о ослобађању обавезе плаћања општинске комуналне таксе за заузимање јавне површине
3. Приједлог закључка у вези са субвенцијом за одржавање постојећег броја запослених у привредним субјектима као мјера за ублажавање негативних посљедица изазваних новим вирусом корона (COVID – 19)
4. Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет центар – бивши кафе ''Студио'')
5. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 1. ванредну сједницу можете преузети овдје