Закључак о ограничењу окупљања у вјерским објектима