Претрага

У петак 31. јануара 2020. године сједница СО Шамац

За петак 31.01.2020. године заказана је XXХVIII редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XXXVII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странака које имају одборнике у Скупштини општине Шамац и покрићу дијела трошкова изборне кампање за избор одборника из Буџета општине Шамац за 2020. годину

4. Приједлог одлуке о стицању својине на непокретности (парцела за проширење гробља у МЗ Црквина)
5. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о именовању мртвозорника
6. Приједлог Програма обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју општине Шамац за 2020. годину
7. Приједлог Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на територији општине Шамац за 2020. годину
8. Приједлог програма развоја спорта општине Шамац 2020.-2023.
9. Извјештај о раду Скупштине општине Шамац и радних тијела у Скупштини општине у 2019. години
10. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општине Шамац за 2019. годину
11. Информација о раду Комуналне полиције за период 01.01. - 31.12.2019. године
12. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 38. сједницу можете преузети овдје