Претрага

У четвртак 26. децембра 2019. године сједница СО Шамац

За четвртак 26.12.2019. године заказана је XXХVII редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XXXVI редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о усвајању буџета Општине Шамац за 2020. годину

4. Приједлог одлуке о извршењу буџета Општине Шамац за 2020. годину
5. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности на територији општине Шамац по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2020. години
6. Приједлог одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Шамац у 2020. години
7. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 m² корисне површине стамбеног и пословног простора за 2019. годину на подручју општине Шамац
8. Приједлог програма рада Скупштине општине Шамац за 2020. годину
9. Приједлог програма развоја спорта општине Шамац од 2020 до 2023. године
10. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 37. сједницу можете преузети овдје