Претрага

У уторак 10. децембра 2019. године сједница СО Шамац

За уторак 10.12.2019. године заказана је XXXVI  редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

1. Извод из записника са XXXV редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог закључка о прихватању Нацрта буџета Општине Шамац за 2020. годину
4. Приједлог одлуке о формирању Штаба за ванредне ситуације Општине Шамац
5. Информација о раду мјесних заједница на подручју општине Шамац за 2019. годину са приједлогом приоритета у 2020. години
6. Информација о снабдијевању водом на подручју општине Шамац у 2019. са посебним освртом на снабдијевање из артешких бунара и квалитет исте
7. Информација о стању у области културе и културним манифестацијама одржаним на подручју општине Шамац у 2019. години
8. Избор, именовања и разрјешења
а) Приједлог одлуке о измјенама одлуке о делегирању одборника Скупштине општине   Шамац, који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака пред надлежним матичарем Општинске управе Општине Шамац
б) Приједлог рјешења о измјени рјешења о избору предсједника и чланова сталних радних тијела Скупштине општине Шамац
9. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 36. сједницу можете преузети овдје