Претрага

У четвртак 31. октобра 2019. године сједница СО Шамац

За четвртак 31.10.2019. године заказана је XXХIV редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XXXIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог закључка о прихватању Нацрта ребаланса буџета општине Шамац за 2019. годину

4. Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет код Дрина осигурање)
5. Извјештај о раду ЈПУ „Радост“ Шамац за радну 2018/2019. годину
6. Годишњи програм рада за радну 2019/2020. годину ЈПУ „Радост“ Шамац
7. Програм рада за 2020. годину ЈУ „Народна библиотека“ Шамац
8. Информација о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и успјеха ученика на крају школске 2018/2019. године
9. Информација о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју у 2018. години
10. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 34. сједницу можете преузети овдје