Pretraga

Aktivnosti Doma zdravlјa u Šamcu

Direktor šamačkog Doma zdravlјa Jovan Živković rekao je danas da je u ovoj zdravstvenoj ustanovi do prolјeća ukinut rad porodične medicine u dvije smjene.
"Odlučili smo se da ukinemo drugu smjenu i smanjimo materijalno-tehničke troškove tokom zime, jer grijanje počinje 15. oktobra", rekao je Živković i dodao da će u popodnevnim časovima i tokom noći raditi Služba hitne pomoći.

Živković je rekao novinarima da je rad u dvije smjene ukinut u ponedjelјak, 1. oktobra, a ukoliko se pokaže da ima potrebe za drugom smjenom, ona će biti vraćena.
"Koncept porodične medicine u Domu zdravlјa u dvije smjene uveden je prije deset godina, kako bi pacijentima bio olakšan dolazak u različitim dijelovima dana", rekao je Živković i naveo da je analizom ustanovlјeno da u drugoj smjeni nema dovolјnog broja pacijenata, te da je obim posla dosta manji.
Živković je napomenuo da je u Domu zdravlјa u toku registracija pacijenata, te sertifikacija devet registrovanih timova, jedan manje nego prošle godine.
"Razlog je odlazak lјekara na specijalizaciju i odlazak određenih kadrova u privatnu praksu. Za lјekara koji je otišao na specijalizaciju obezbijedili smo tim lјekara spajanjem dva manja tima, a za lјekara koji je otišao privatno obezbijedili smo drugog", naveo je Živković.
On je podsjetio da Dom zdravlјa, prema podacima iz avgusta, ima 11.429 registrovanih osiguranih lica i određeni broj neosiguranih, koji su u obavezi da se registruju, bez obzira što nemaju osiguranje.
Živković je istakao da registracija, odnosno preregistracija pacijenata traje od ponedjelјka, 1. oktobra.
"Ukoliko je pacijent nezadovolјan uslugom izabranog porodičnog lјekara, može da se preregristruje u drugi tim porodične medicine", ukazao je Živković.
On je rekao da pacijenti na pultu u ambulanti porodične medicine mogu da preuzmu zahtjev, koji nakon popunjavanja predaju u filijalu lokalnog fonda.

Svetlana Pavlović, dipl. žurnalista