Претрага

У петак 27. септембра 2019. године сједница СО Шамац

За петак 27.09.2019. године заказана је XXХIII редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И   Р  Е Д

 

1. Извод из записника са XXXII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01. - 30.06.2019. године

4. Информација о наплати комуналних такси и накнада зе пeриод 01.01. - 30.06.2019. године
5. Информација о раду општинских инспектора за период 01.01. - 30.06.2019. године
6. Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе ''Никола Тесла'' Шамац и основних школа на подручју општине Шамац за школску 2019/2020. годину
7. Имовинско-правни односи
а) Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини Општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
б) Приједлог одлуке о додјели на кориштење и одржавање непокретности у својини Општине Шамац
в) Приједлог одлуке о додјели пословног простора на коришћење
8. Избор и именовање
а) Приједлог рјешења о престанку мандата члана УО ЈЗУ ''Апотека Шамац'' Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности члана УО ЈЗУ ''Апотека Шамац'' Шамац
9. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 33. сједницу можете преузети овдје