Претрага

У четвртак 25. априла 2019. године сједница СО Шамац

За четвртак 25.04.2019. године заказана је XXХ редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 09:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XXIX редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Извјештај о извршењу буџета општине Шамац за период 01.01. - 31.12.2018. године

4. Приједлог одлуке о распоређивању суфицита буџета општине Шамац по Годишњем финансијском извјештају о извршењу буџета општине Шамац за 2018. годину
5. Извјештај о пословању ЈЗУ „Апотека Шамац“ и годишњи обрачун за 2018. годину
6. Програм рада и финансијски план ЈЗУ „Апотека Шамац“ за 2019. годину
7. Извјештај о раду ЈУ „Центар за културу“ Шамац са годишњим финансијским обрачуном за 2018. годину
8. Програм рада и финансијски план ЈУ „Центар за културу“ Шамац за 2019. годину
9. Извјештај о пословању ЈУ „Центар за социјални рад“ за 2018. годину са годишњим обрачуном
10. Програм рада ЈУ „Центар за социјални рад“ за 2019. годину
11. Извјештај о раду и пословању ЈЗУ „Дом здравља“ Шамац за 2018. годину
12. Програм рада и пословања ЈЗУ „Дом здравља“ Шамац у 2019. години
13. Извјештај о раду Народне библиотеке Шамац од 1. јануара до 31. децембра 2018. године
14. Финансијски извјештај ЈПУ „Радост“ Шамац за период 1.1. - 31.12.2018. године
15. Информација о наплати комуналних такси и накнада у периоду од 01.01. - 31.12.2018. године
16. Информација о стању рјешавања управних предмета и аката пословања за период 01.01. - 31.12.2018. године
17. Информација о раду и функционисању система и спасавања на подручју општине Шамац за 2018. годину
18. Информација о стању регистрације заједница етажних власника у 2018. години
19. Имовинско-правни односи
а) Приједлог одлуке о додјели непокретности (градски базени) у закуп
б) Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп
20. Избор, именовање и разрјешење
a) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Горња Слатина“ Горња Слатина
б) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Горња Слатина“ Горња Слатина
в) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Шамац“ Шамац
г) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Шамац“ Шамац
21. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 30. сједницу можете преузети овдје