Претрага

У петак 01. фебруара 2019. године сједница СО Шамац

За петак 01.02.2019. године заказана је XXVII редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XXVI редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странака које имају одборнике у Скупштини општине Шамац у 2019. години

4. Приједлог Програма обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју општине Шамац за 2019. годину
5. Приједлог Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на територији општине Шамац у 2019. години
6. Приједлог Омладинске политике општине Шамац за период 2019-2023. године
7. Приједлог Правилника о условима и начину отуђења непокретности у својини општине Шамац, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој
8. Извјештај о раду Скупштине општине Шамац и радних тијела у Скупштини општине у 2018. години
9. Информација о раду Комуналне полиције за период 01.01.2018. год. до 31.12.2018. 2018. године
10. Именовања и разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ ''Апотека  Шамац'' Шамац
б) Извјештај Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач општина Шамац – за директора ЈЗУ ''Апотека Шамац'' Шамац
в) Приједлог рјешења о именовању директора ЈЗУ ''Апотека Шамац'' Шамац
г) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
д) Извјештај Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач општина Шамац – за директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
ђ) Приједлог рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
е) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Центар за културу Шамац
ж) Извјештај Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач општина Шамац – за директора ЈУ Центар за културу Шамац
з) Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ Центар за културу Шамац
и) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Службе за локални економски развој
ј) Приједлог рјешења о именовању начелника Службе за локални економски развој
11. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 27. сједницу можете преузети овдје